Rekrytering och process

Vi hjälper dig att rekrytera hållbart. Vi är baserade i Stockholm och Karlstad men rekryterar åt företag i hela Sverige.

Med stöd av personbedömning, persontester och analyser är vi trygga i att ta ansvar över resultatet och våra kandidater. På riktigt.

Vi är med hela vägen

När du anlitar Testhuset får du inte bara rätt person för din verksamhet, du får även en smidig rekryteringsprocess. 

Vårt erbjudande och åtagande tar inte slut efter genomförd rekrytering. När personen är på plats ger vi dig verktygen som behövs för att på bästa sätt leda din nya medarbetare i sin roll – utifrån de personbedömningar som gjorts i rekryteringsprocessen. 

Rekryteringsprocessen steg för steg

Att hitta kandidater – annons och sök

När vi har en godkänd kravprofil är det dags att börja söka efter potentiella kandidater. Vi tar fram en annons utifrån kravprofilen och lägger upp den i lämpliga kanaler. Vi har stor erfarenhet av annonsering och rätt verktyg för att nå både brett och djupt – vilket ökar chansen för att snabbt hitta rätt person. 

Ibland kompletterar vi annonseringen med search och headhunting där vi aktivt söker upp aktuella kandidater. Vi kan även arbeta enbart med search, utan annonsering. 

Vilken metod som passar bäst bestämmer vi tillsammans, efter dina önskemål och vår erfarenhet.

Urval bland sökanden

När ansökningstiden för tjänsten har löpt ut gör vi ett urval bland de sökande. Vi använder oss tidigt i urvalsarbetet av personprofilanalyser och kapacitetstester. På så sätt kan vi snabbt identifiera kandidaternas styrkor och jämföra det mot den aktuella kravprofilen.

Intervju, test och analys

Intervjuer är bra, intervjuer i kombination med tester är bättre och en väl avvägd kombination av intervjuer, tester och analyser är allra bäst. Därför är det den kombinationen som vi på Testhuset använder. Det ger oss en betydligt högre validitet än om vi bara skulle göra det ena eller andra. Därför använder vi oss i alla våra rekryteringsprocesser, utöver intervjuer, även av minst ett kapacitetstest och en personprofilanalys. 

Eftersom vi träffar, testar och analyserar alla kandidater innan du som kund träffar dem, kan du vara trygg i att alla matchar de kompetenser, och har de egenskaper, som rollen kräver. 

Referenser och besked 

När vi har hittat en lämplig kandidat gör vi en bakgrundskoll, bland annat genom att ta referenser. Med hjälp av referenser kan vi få personbedömningen och intervjusvaren bekräftade, och en insikt i hur personen upplevs i sitt arbete av andra. 

De sökande som inte får erbjudande om tjänsten återkopplar vi löpande till under processens gång. Det är viktigt för oss att alla som söker en tjänst via oss får återkoppling så snabbt som möjligt. De kandidater som varit på intervju hos oss eller hos dig som kund återkopplar vi alltid till på telefon.

Vi är med hela vägen

När du anlitar Testhuset får du inte bara rätt person för din verksamhet, du får även en smidig rekryteringsprocess. 

Vårt erbjudande och åtagande tar inte slut efter genomförd rekrytering. När personen är på plats ger vi dig verktygen som behövs för att på bästa sätt leda din nya medarbetare i sin roll – utifrån de personbedömningar som gjorts i rekryteringsprocessen. 

Vi lämnar inte heller kandidaterna vind för våg, utan ger dem goda förutsättningar att lyckas i sin nya roll genom att erbjuda Mia Törnbloms kurs i självledarskap. Kursen är mycket uppskattad och erbjuds till slutkandidaten i alla våra rekryteringar.

Stärkt arbetsgivarvarumärke

Att låta en professionell rekryterare hjälpa dig i rekryteringsprocessen har flera fördelar – inte bara i rekryteringen utan även för ditt företags varumärke som arbetsgivare. Vi har många gånger fått feedback från kandidater som berättar att en positiv rekryteringsupplevelse stärker det rekryterande företagets varumärke – även om personen inte fick jobbet. 

Testhuset