Rekrytering och rekryteringsprocess

Vi hjälper dig att rekrytera hållbart med stöd av personbedömning, persontester och analys där vi tar ansvar över resultatet och våra kandidater. På riktigt.

Rekrytera rätt person för din verksamhet och få en smidig rekryteringsprocess med hjälp av oss på Testhuset.

Vi är med hela vägen

Vårt erbjudande och åtagande tar inte slut efter genomförd rekrytering. Utöver en lyckad rekrytering ger vi dig verktyg för att på bästa sätt leda din nya medarbetare i sin nya roll utifrån de personbedömningar som gjorts. 

Så går en rekryteringsprocess till

Behovsanalys och kravprofil – steg ett när du ska rekrytera

Vid en rekrytering är det första steget att ta fram en behovsanalys, det är så vi får grunden till en kravprofil.

Skapandet av en behovsanalys börjar med ett första möte där vi lär känna dig och din organisation genom att titta på hur ni ser ut idag och vart ni vill befinna er om x antal år. Utifrån behovsanalysen skapar vi en kravprofil för tjänsten. Kravprofilen fungerar som ett kvitto genom hela rekryteringsprocessen så att vi under processens gång är överens om vem vi söker.

Testhuset