Testhuset hjälper dig och din verksamhet med rekrytering

Vi på Testhuset stöttar dig med din kompetensförsörjning. Våra kvalificerade och välbeprövade verktyg som grundar sig i forskning i kombination med vår långa erfarenhet skapar värde för din organisation. Låt oss hjälpa dig till en lyckad rekrytering! 

Rekrytering

Vi hjälper dig att rekrytera hållbart med hög kvalitet. Vi är baserade i Karlstad, Stockholm och Örebro och rekryterar i hela Sverige.

Med vår kompetensbaserade rekryteringsprocess är vi trygga i att ta ansvar över resultatet till dig som kund och samtidigt leverera en bra upplevelse för våra kandidater. Varje gång.  

Tester och analyser

Vi på Testhuset hjälper dig och ditt företag med personlighetstester, kapacitetstester och analyser vid rekrytering och utveckling.

Second Opinion

Har du en kandidat som du vill kvalitetssäkra? Då är Second Opinion för dig. Genom att låta kandidaten genomföra ett kapacitetstest och en personprofilanalys samt en intervju, kan vi presentera kandidatens styrkor och eventuella fallgropar kopplat till tjänsten och du får en väsentligt ökad trygghet i ditt beslut.

Talent acquisition

Vi på Testhuset kan hjälpa dig genom att bli din Talent Acquisition Partner. Genom en tät och nära dialog med er ledning och rekryterande chefer kan vi gå igenom ert behov på kort och lång sikt.

HR-tjänster

Vi hjälper och stöttar er i ert HR-arbete när tid eller kunskap inte finns. Med oss som HR-konsulter kan du vara trygg, vi har en bred erfarenhet från HR-arbete i kombination med mångåriga utbildningar inom området.

Testhuset