Behöver ni hjälp eller stöttning i ert HR-arbete?

Vi hjälper och stöttar er i ert HR-arbete när tid eller kunskap inte finns. Med oss som HR-konsulter kan du vara trygg, vi har en bred erfarenhet från HR-arbete i kombination med mångåriga utbildningar inom området.

För att effekten av rekryteringar och organisationsutveckling ska bli hållbar är det viktigt att man ser till hela HR-området. Då HR-området är brett och kräver många olika specialistkompetenser har vi valt att samla det i vårt systerbolag, Acting HR.  Läs gärna mer på www.actinghr.se

Via Acting HR erbjuder vi bland annat stöd inom: 

  • Arbetsrätt
  • Att skriva policys och personalhandböcker
  • Arbetsmiljöfrågor 
  • Anställningsavtal och uppsägning
  • Kompetenskartläggning
  • Chefsstöd
  • Tillfällig HR-kompetens
Testhuset