IT och tech rekrytering Testhuset

IT och Tech rekrytering

Vi på Testhuset har bred teknisk kompetens och erfarenhet inom IT och Tech rekrytering.

Tech tjänster

På Testhuset har vi stor erfarenhet och kompetens att rekrytera brett inom ingenjörsdiscipliner. Återkommande tjänster som vi jobbar kontinuerligt med att tillsätta hos våra kunder är inom:

  • Rör & anläggning
  • Mekanik
  • Automation
  • El
  • Elektronik

Vi rekryterar även andra vanligt förekommande tjänster inom projektledning och R&D.

IT tjänster

Vi jobbar kontinuerligt med att hitta rätt IT kompetens till våra kunder och rekrytera olika tjänster inom vanligt förekommande IT-områden som:

  • Moln & SaaS
  • Mjukvaruutveckling
  • Nätverks- och systemtekniker
  • Inbyggda system & elektronik
  • Data analys & business intelligence

Vi jobbar även med andra vanligt förekommande tjänster inom IT-projektledning, UI/UX och E-handel.

Hur?

Inom Tech/IT letar vi aktivt upp rätt kompetens till våra kunder, vilket är vad våra kollegor i branschen benämner som ”executive search”. Oavsett vart våra kandidater kommer ifrån kvalitetssäkras alltid deras kompetens och prestationsförmåga av oss.

Executive search kan användas i vår vanliga rekryteringsprocess eller med utvalda delar från processen som passar dig som kund och den kompetens du söker. Vi skräddarsyr alltid processen efter behov och förväntningar utan att tumma på kvalitén.

Vår specialité

Vi levererar rätt kompetens och förutsättningar för en god start och ett gott arbete. Genom att använda oss av kapacitetstest och personprofilanalys levererar vi en mer nyanserad bild av den aktuella kandidaten än bara ett cv. Det hjälper rekryterande chef att skapa en förståelse för vilken typ av stöd kandidaten kan komma att behöva och på vilket sätt denne på bästa sätt kan bidra till den aktuella organisationen. Den nyanserade bilden ger både medarbetare och chef möjligheten till bästa tänkbara start och ett gott samarbete.

Testhuset