Styrelse utveckling och ledningsfrågor

Med vår kunskap och våra väl etablerade processer kan vi hjälpa dig att skapa struktur i ägar-, styrelse- och ledningsfrågor. Tillsammans gör vi din styrelse till ett effektivt verktyg för att nå företagets mål. 

Styrelseutveckling

Att ha ett kvalitativt och utvecklat styrelsearbete ökar prestationen i verksamheten och skapar lönsamhet. På Testhuset stöttar vi organisationer inom tre olika tjänster:

Styrelserekrytering

Vi gör en djupare analys baserat på vart organisationen är idag och vart man vill komma in en snar framtid. Genom att inventera nuvarande styrelse ser vi till att den kommande styrelsen får rätt sammansättning för att man ska nå önskad effekt.

Styrelsevärdering

Vårt kvalitetssäkrade digitala frågeunderlag i kombination med kompletterande intervjuer ger en bra bild om utvecklingsområden för din styrelse. Genom att genomföra värderingen över flera år mäter du din egen utveckling.

Styrelseutbildning

Många företag och organisationer har behov av att utveckla sitt styrelsearbete från grunden. Genom vår utbildning som är baserad på två tillfällen a tre till fyra timmar per tillfälle, får du insikt och kunskap i vad som viktigt i ett styrelsearbete.

Fler tjänster inom styrelse och ledarutveckling

Organisationsutveckling

I tider av förändring är det extra viktigt att kontinuerligt utveckla sin organisation. På Testhuset arbetar vi med beprövade metoder i kombination med kvalitetssäkrade analysverktyg för att på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt nå en varaktig förbättring.

Ledar- och individutveckling

På Testhuset har vi de senaste tio åren genomfört uppdrag med att utbilda och utveckla ledare och individer. Vi utgår alltid från individen och organisations behov och anpassar våra upplägg efter det.

HR-tjänster

För att effekten av rekryteringar och organisationsutveckling ska bli hållbar är det viktigt att man ser till hela HR-området. Då HR-området är brett och kräver många olika specialistkompetenser har vi valt att samla det i vårt systerbolag, Acting HR. 

Testhuset