Teamutveckling

Ett högpresterande team har fokus på ett gemensamt mål. Det är ett lag med gemensamma normer och värderingar, stark energi och ömsesidig respekt samt egenskaper som kompletterar varandra.

För att på ett effektivt sätt skapa en högpresterande organisation med drivna medarbetare är det viktigt med en gemensam målbild och värderingsgrund. Har du dessutom   kunskap om varje individs styrkor och motivation kan din organisation både nå och överträffa mål på ett effektivt sätt. För att ta reda på vad som driver olika personer använder vi bland annat kvalitetssäkrade profilanalyser som beskriver egenskaper och motivation utifrån olika personlighetstyper.

Genom att ta reda på vad var och en i teamet drivs och motiveras av blir teamet inte bara mer effektivt – vi får även en bättre förståelse för varandra och når en högre medarbetarnöjdhet.

Teamövningar

På Testhuset arbetar vi regelbundet med olika team, från olika branscher. Alla med sina målbilder, problemområden och styrkor. Vi arbetar med beprövade teamövningar som stärker er gruppdynamik och skapar effektiva arbetsklimat med väl fungerande samarbeten. 

Uppläggen på övningarna varierar, från en halvdags workshop till längre löpande arbeten som sträcker sig över flera månader. Era behov och individuella förutsättningar sätter ramarna. Det alla grupper har gemensamt efter våra övningar är att de får en nytändning i arbetet och en påminnelse om sina gemensamma mål. 

Är du intresserad av att få veta mer? Eller vill du ha prisuppgifter för olika upplägg? Tveka inte att höra av dig!

Testhuset