Tester och analyser

Tester är en hörnpelare i vårt erbjudande. Vi har tester som kvalitetssäkrar din rekrytering, som utvecklar ditt team och som stöttar dig i ditt ledarskap. Kapacitetstester tittar på en individs förmåga att ta till sig information och personprofilanalyser visar på individens styrkor och beteenden.

Gör det lätt att välja rätt

Våra personprofilsanalyser och kapacitetstester ger oss, och dig, bra underlag för att välja rätt kandidat när du rekryterar. Med hjälp av tester kan vi kartlägga kandidaternas styrkor, utvecklingsområden och potential kopplat till den specifika kompetens som du letar efter.

Ger stöd i ledarskapet

Resultatet är även värdefullt i ett ledarperspektiv när din nya medarbetare har börjat sin anställning, i resultatet får du vägledning i hur du kan motivera och leda din nya medarbetare på ett framgångsrikt sätt.

Våra tester och analyser

Personprofilanalyser – Med hjälp av en personprofilanalys kan vi identifiera kandidatens egenskaper, beteenden och motivationsfaktorer kopplat till arbetet. Nedan följer de personprofilanalyser som vi erbjuder, grupperade efter leverantör.

Master

MPA – Beteende och egenskaper

EASI – Beteende och motivation

OPTO – Beteende och egenskaper

Psykologisk metod

UPP Personlighetstest – Beteende och egenskaper

SHL

OPQ – Beteende och relation 

MQ- Motivationsfaktorer

Thomas International

TEIQ – Emotionell intelligens

Kapacitetstester – Med hjälp av kapacitetstester kan vi identifiera kandidatens problemlösningsförmåga och slutledningsförmåga vilket ger oss en indikation på kandidatens potential. Nedan följer de kapacitetstester som vi erbjuder, grupperade efter leverantör.

Master

ACE – Kapacitetstest 

CORE – Kapacitetstest 

Psykologisk Metod

UPP Problemsolving – Kapacitetstest 

SHL

Verify – G+ – Kapacitetstest

Testhuset